پانچ هیدرولیک گوشه آلومینیوم

◄◄ در تماس باشید : ►►

دستگاه تاب دادن گوشه ها (پرس گوشه) برای سطوح آلومنیومی OMRM 136

معرفی دستگاه پانچ هیدرولیک گوشه آلومینیوم – مناسب برای کارگاه های تولید درب و پنجره های آلومینیومی

دستگاه پانچ هیدرولیک گوشه آلومینیوم

دستگاه پانچ هیدرولیکی پروفیل آلومینیومی  دستگاه پرس هیدرولیکی گوشه آلومینیوم دستگاه پرس گوشه پروفیل آلومینیومی

ویژگیهای عمومی دستگاه پانچ هیدرولیک گوشه آلومینیوم (دستگاه پرس گوشه آلومینیوم)

 • قانون کار پنوماتیک
 • دو سر همگانی با چاقوهای قابل تنظیم در سه زاویه ایجاد شده است
 • تاب دادن پنوماتیک با سیستم اهرمی باعث جنبش همزمان سرهای منگنه زنی می شود
 • آب افت دورهمگانی برای اداره کردن بهتر قاب ها
 • بند افقی و آب افت- دور همترازی و گرفتن سطوح که در طول پروسه تاب دادن جفت شده است
 • سه بند عمودی پنوماتیک باعث موقعیت صحیح سطوح در دستگاه می شود
 • سر تاب دادن و کیت چاقو باعث تنظیم موقعیت می شود. ان بستن سریع / سیستم نبستن را نمایش می دهد و با هر گونه سطوح قابل فعالیت سازگا است
 • هم ترازی قاب با دکمه های توقف در طرفین
 • قفل آبی برای نقطه توقف
 • 2 کنترل سوئیچ پایی
 • دو جفت چاقوی تاب دادن استاندارد 4/6 میلیمتری
 • بازوهای محافظ برای سطوح (چپ و راست)

مشخصات فنی دستگاه پرس گوشه پروفیل آلومینیوم OMRM-136

مطالب مرتبط