پرس چهارگوش آلومینیوم

دستگاه پانچ هیدرولیکی چهارگوش پروفیل آلومینیومی APEX IV

معرفی دستگاه هیدرولیکی پرس چهارگوش آلومینیوم مناسب کارگاه های درب و پنجره سازی

دستگاه پرس چهارگوش آلومینیوم دستگاه پرس چهارگوشه پروفیل آلومینیومی پانچ هیدرولیکی چهارگوشه پروفیل آلومینیوم

ویژگی های فنی دستگاه پانچ هیدرولیکی چهارگوش پروفیل های آلومینیوم APEX IV

  • ایده‌آل برای پروسه‌های بست گوشه‌ای پروفیل‌های آلومینیومی

  • میز فولادی

  • حرکت اتوماتیک به روی ابعاد، سیستم حرکتی اتوماتیک

  • سیستم گیره‌زنی قابل تنظیم برای پروفیل‌های دارای ارتفاع زیاد

  • تنظیم تیغه‌های شیاردهی مطابق با پروفیل پرداخت‌شونده

  • سیستم پمپ‌زنی هیدرولیکی قوی

  • فشار هیدرولیکی قابل تنظیم دو درجه‌ای برای تنظیم در حین بست‌زنی

تجهیزات استاندارد به همراه دستگاه پانچ اتوماتیک چهارگوش آلومینیوم APEX IV

  • تیغه‌های شیاردهی

مشخصات فنی دستگاه هیدرولیکی پرس چهارگوش آلومینیوم

مطالب مرتبط