برچسب: اره فارسی بر قابل حمل

اره فارسی بر قابل حمل

فارسی بر قابل حمل

معرفی اره فارسی بر قابل حمل مناسب برش پروفیل های چوبی و PVC اره فارسی‌بر رومیزی از یک اره ظریف بُر پشت‌دار یا بدون‌پشت تشکیل‌شده که روی بازوی آن میله‌های متحرکی قرار دارد. به...