برچسب: قیمت دستگاه کف رند

دستگاه کف رند چوب

کف رند چوب

معرفی دستگاه کف رند چوب مدل F7 ساخت کشور ایتالیا از ماشین کف رند چوب برای صاف کردن سطح چوب  و یا به عبارتی دیگر برای یک رو و یک نر کردن الوار ها...