برچسب: پرس گوشه ای آلومینیوم

پرس اتوماتیک گوشه پروفیل آلومینیوم

پرس اتوماتیک گوشه آلومینیوم

دستگاه پرس هیدرولیکی و اتوماتیک گوشه آلومینیوم APEX II معرفی دستگاه پرس اتوماتیک گوشه آلومینیوم مناسب برای کارگاه های تولید کننده درب و پنجره های دوجداره و آلومینیومی ویژگی های دستگاه پرس گوشه پروفیل...