برچسب: کف رند چوب

دستگاه کف رند چوب

کف رند چوب

معرفی دستگاه کف رند چوب مدل F7 ساخت کشور ایتالیا از ماشین کف رند چوب برای صاف کردن سطح چوب  و یا به عبارتی دیگر برای یک رو و یک نر کردن الوار ها...

دستگاه کف رنده چوب

کف رنده چوب

فروش دستگاه کف رنده چوب 53 سانت مدل PF-53 ساخت کشور ایتالیا این ماشین برای صاف کردن سطوح چوب و برای یک رو و یک نر رندیدن اولیه ی چوب به کار می رود...